AKA - NEWS

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nově zařazených informacích na portálu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V levém sloupci stránky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zprávy, které jsou publikovány e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.10.2011

SmartSleep - recenze

SmartSleep. Program SmartSleep je jednoduše navržený systém pro provedení následujících operací:  vypnutí PC, odhlášení uživatele, restart PC, černá obrazovka, přechod do režimu spánku, pozastavení výkonu zvolené aplikace a zobrazení zprávy. SmartSleep zajistí trvale přesný čas, on-line synchronizací s atomovými hodinami.  Pomocí tohoto  programu můžete například:
-  usínat bez obav při poslechu oblíbené hudby
-  získat zprávu o blíží se hybernaci
-  nahrát program z rádia pozdě v noci
-  nechat automaticky snížit hlasitost reprodukce na stanovené minimum
-  vypnout PC používané více uživateli, pokud se již nepoužívá
-  použít PC jako alarm - spustit na příklad program WinAmp jako budíček
S prostředím programu a s jeho funkcemi SmartSleep se můžete blíže seznámit spuštěním
slideshow na adrese: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/smartsleep/
Jedná se o program firmy Dextronet – www.dextronet.com – nabízející ve světě rozšířený program Swfit To-Di List 7, kterému se budu věnovat v samostatné recenzi. Pokud se s ním chcete seznámit ihned,  zvolte výše uvedenou adresu.