1.31.2012

Mask My IP - velmi užitečný nástroj

Na internetu není zcela bezpečno. Jedno riziko souvisí s IP adresou, která téměř při všech našich ativitách na webu, umožňuje zjistit kdo jsme a kde je naše sídlo. Toto riziko můžeme minimalizovat maskováním své IP adresy. K tomu poslouží program/služba "Mask My IP". Tato služba nabízí výběr z celé řady národních domén, z nichž automaticky  generuje náhradní IP adresu, která se zobrazuje ( místo naší reálné IP adresy ) když je učiněn dotaz na naši IP. Služba má velmi jednoduchou obsluhu. Kromě výměru domény pro masku umožňuje stanovit interval v minutách, v kterém se má automaticky náhradní adresa měnit. Umožňuje nastavit automatické spouštění programu při startu windows. Na stránkách výrobce je uveden následující přehled funkcí a přínosů:
- Hide Real IP Address
- Surf Anonymously
- Block ISP Eavesdropping
- Guard Against Hackers
- Prevent Identity Theft & Credit Card Fraud
- Protect All Connections Including Wi-Fi
- Defend in the Forum once be banned
- Send Anonymous Emails
- Easy & Effective
- Auto/Manual IP Changing
- 100% Clean & Safe
- Compatible With Alot
Více informací se dozvíte na adrese: www.mask-myip.com.
Krátkou slideshow najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/MMIP/

1.22.2012

Album DS - recenze - akamonitor.cz

ALBUM DS - Programů pro tvorbu foto-alb je k dispozici celá řada- Komerčních i frewarových. Program AlbumDS se od všech velmi líší a to hned v několika směrech. ADS není samostatným programem, ale ani klasickým plug-inem. Spolupracuje s programem Photoshop, využívá jeho bohatství funkcí, především bohaté možnosti práce s vrstvami. ADS sestává ze dvou částí, z čáísti programové a z velmi bohaté galerie prvků pro tvorbu fot-alba. Galerie zabírá 4GB na disku. ADS sice využívá nástroje PS, ale sám představuje rovněž velmi kvalitní nástroj, pracující s obsahem galerie a komunikující s PS. Obsahově je galerie zaměřena především na alba svatební, ale  funkčně je ADS vybaven tak, že uživatel může sám vytvářet prvky alba, nebo nabízené prvky snadno modifikovat podle své potřeby. Vzhledem k tomu, že jde o program unikátní, rozhodl jsem se mu věnovat detailní slideshow-recenzi. 
Najdete ji na adrese: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/albumds-rev/