3.02.2012

Efektivní krizová komunikace - GRADA

Podtitulek knihy zní: „pro všechny manažery a PR specialisty“. Autorem je zkušený odborník v dané oblasti: Radek Chalupa. V knize se čtenář dozví, jaké jsou etapy krizové komunikace, jak komunikovat s médii a s novináři v době krize, jak využít vliv internetu a sociálních sítí. Kniha obsahuje řadu konkrétních
příkladů z praxe. Kniha je orientována především na vnější komunikaci firmy. Autor probírá podrobně jednotlivé etapy krizového vývoje, včetně přípravy na výskyt krizí. Kniha je cenná tím, že neprezentuje problematiku krizové komunikace ve vzduchoprázdnu, ale podrobné probírá i věcné problémy
s nimiž komunikace v jednotlivých etapách vývoje. Vnitřní komunikace v době krize ve firmě není sice komplexně probírána, ale pozorný čtenář si i k této oblasti z knihy vybere řadu cenných
doporučení.
Na webových stránkách GRADY je nabídnuta řada informací, takže se v této minirecenzi  omezím na zdůraznění vybraných dílčích témat, která mne v knize zejména zaujala:
- krizový audit v předkrizovém období
- scénář krizové komunikace  
- vztahy s medii v čase krize
- monitoring – role a význam
- zachovejte si akceschopnost, když propukne krize
- vsaďte na řízený dialog s medii
- nátlakové skupiny – spektakulární akce ve hře.
Velmi užitečné jsou informace obsažené v poslední kapitole,  nazvané „Období po krizi“ – obsahující dílčí témata:
- čas na analýzu
- mediální analýza
- příprava na další krizi.
Tuto kapitolu zdůrazňuji úmyslně proto, že hlavní přínos knihy nevidím v jednotlivostech, které jsou často dobře známy, ale  v prezentace komplexního systému komunikace, v zdůraznění významu a návaznosti etap krizového vývoje, v propagaci myšlenky auditu a analýzy. Autorův výklad čtenáři umožňuje nejen úspěch
v prevenci krize cestou promyšlené krizové komunikace, ale rovněž maximální zhodnocení zkušeností z prodělané krize.
Knihu vřele doporučuji!