2.07.2013

CloudClippy od firmy Abelssoft - recenze


Na webu je nabízena celá řada nástrojů, podporujících provázanost dvou či více počítačů prostřednictvím cloudu. Liší se navzájem bohatstvím funkcí, bezpečností, náročností obsluhy a přirozeně cenou. Řadu z nich jsem vyzkoušel. Přesvědčil jsem se o tom, že hledání optimálního nástroje znamená především dobré zhodnocení svých současných a budoucích potřeb, včetně náročnosti dat na bezpečnost jejich přenosu a jejich uložení.

V tomto textu nechci provádět srovnání více různých produktů, nýbrž nabídnout svoje zkušenosti s jedním z nejnovějších, s nejméně náročným na obsluhu a pravděpodobně i  nejlevnějším.
Jde o produkt firmy Abelssoft, nazvaný příznačně:  CloudClippy. Abelssoft nabízí 2 verze: placenou verzi Premium a verzi free. Obě verze se liší velikostí nabízené kapacity cloudu ( 500/50 MB ), počtem maximálně uložených souborů ( 20/5 ), maximální velikostí jednoho souboru (150/15 MB ) a počtem stažení téhož souboru z cloudu ( 500/10 ). Jak vidno z názvu produktu, základem je práce s clipboardem ( dále jen CB ). CloudClippy ( dále jen CC ) nabízí rozšíření lokálního CB o kapacitu cloudu, využití CB k přenosu souborů mezi počítači, využívajícími stejný účet a propojenými stejným ID a stejným heslem. CC automaticky zobrazuje aktuální obsah CB daného počítače a aktuální obsah cloudu.  Automaticky rozezná obrazový formát souboru, který lze snadno zobrazit on-line v prohlížeči. Informuje o čerpání limitů daných pro příslušnou využívanou verzi CC. Jedním kliknutím myši připraví CC obsah CB k uploadu do cloudu.

CC nabízí anonymní účet nebo účet s registrací, chráněný heslem. Typ účtu CC zobrazuje v okně pracovního okna uvedením slova anonymní nebo uvedením adresy e-mailového účtu spojeného se zřízeným účtem.  CC může být startován ručně, nebo automaticky při otevření Windows. Obsah cloudu lze sledovat nejen v okně CC na lokálním PC, ale i na webové stránce příslušného cloudu. Kliknutím na řádek v okně CC ( s identifikací souboru ),  otevře CC TXT soubor na webové adrese, přiřazené v cloudu, v jiném případě nabídne soubor ke stažení,

Soubor z cloudu lze vložit (stáhnout) do CB kteréhokoliv PC, pracujícího se stejným účtem, Soubor z cloudu lze uložit též přímo na plochu PC. Velmi zajímavou a užitečnou možností, je vložení URL adresy souboru umístěného v cloudu, do CB lokálního počítače. Tato funkce dobře poslouží pro nabídku ( ev. privátní ) adresy souboru v cloudu komukoliv na webu.  Tentýž soubor lze vložit do CC opakovaně.   CC umožňuje přechod z FREE verze do verze placené.

CloudClippy představuje optimální volbu pro každého, kdo dokáže využít jeho schopnost propojit a synchronizovat CB více počítačů, rozšířit kapacitu CB o paměťový prostor cloudu, jakož i rychlý přenos mezi CB lokálního počítače s cloudem a naopak. Moje první zkušenosti s freewarovou verzí jsou pozitivní. Připravuji vystavení podrobné slideshow, prezentující možnosti CC v akci.
doc. Arnošt Katolický, 7. 2. 2013.