4.30.2013

Face Filter v. 3 - recenze

Na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/ff30 najdete podrobnou All-in-One recenzi produktu fy Reallusion, Face Filter 3.0 - ve formátu Slideshow-review. Přibližuje vlastnosti programu, obsahuje ukázky výsledků uprav fotografií z různých žánrů, informuje o prostředí programu ( systém menu ), na úrovni výběru z průvodce programem, podrobně informuje o metodách práce s programem při retušování a zkrášlování fotografií. Třetí verze programu přináší celou řadu novinek, které jsou v recenzi názorně předvedeny.

4.23.2013

GumNotes - annotation tool - recenze

Autoři Gumnotes prezentují svůj produkt jako "Annotation tool". Od běžně známých produktů této třídy se však v mnohém velmi liší. Program je snadno ovladatelný, prakticky dobře využitelný. Příjemná je koncepce programu: nezatěžuje plochu, poznámky ( notes ) jsou uloženy na pozadí a jsou zobrazeny tehdy, jsou-li aktivovány spuštěním dokumentu, ke kterému jsou přiřazeny. Gumnotes funguje v systému Windows a to od XP až po win 7 ( jak uvádějí autoři, já program používám ve Win 8 a pracuje i zde dobře ). Program je fyzicky v jedné verzi, licenčně ve dvou verzích. Pro využití nekomerční je 
program zdarma. Pro využití komerční ( označovaný jako Professional ) je program placeny. Podstata GumNotes je v přiřazení poznámky určitému dokumentu, souboru, složce, webové stránce, obrázku a pod. Funguje především se všemi programy, spadajícími do balíku MS Office. Je-li k určitému dokumentu přiřazena poznámka ( note ), tato se zobrazí kdykoliv je soubor otevřen. Aktivovat poznámku může i timer. Gumnotes nabízejí možnost připojit k poznámce časový údaj, který slouží k vydání zvukového signálu ( volitelné ) a zobrazení poznámky, jakmile vyprší nastavený čas. Kromě přiřazení poznámky a časového údaje, existuje ještě jedna možnost. Gumnotes dokáže přiřadit komentář k e-mailu. Více na adrese: www.akamonitor.cz/gumnote.htm.

4.20.2013

CintaNotes - správa poznámek - recenze

Dlouho jsem hledal aplikaci, která by mi umožnila záznam poznámek z různých zdrojů, umožňovala by snadnou další práci s poznámkami, neobsazovala trvale místo na obrazovce, neopírala se o cloud ve fázi tvorby, ale podporovala využití cloudu jako úložiště, sloužící sdílení záznamů z více počítačů a/nebo více uživateli.  Vyzkoušel jsem různé programy. Každý z nich byl v něčem výborný, ale něco v ně vždy chybělo. Netroufám si říci, že jsem vyzkoušel všechny aplikace, ale bylo jich dost na to, abych dokázal ohodnotit jednu, která vyhovuje většině mých potřeb a přání. Touto aplikací je program CintaNotes, od stejnojmenné firmy.  Podrobnou recenzi v textové podobě včetně slideshow, najdete na adrese: www.akamonitor.cz/cinta.htm.

4.14.2013

Kindlean - Book Manager for Kindle - Recenze

Kindlean je velmi užitečný doplněk ke Kindle e-čtečkám. Jde o desktopovou aplikaci, která podporuje management knih a kolekcí knih. Podporuje Kindle keyboard, Kindle Touch a Kindle Paperwhite. Po aktivaci programu na PC/NB, je e-čtečkapřipojena přes USB. Dochází k okamžitému načtení obsahu aktuální knihovny obsažené v Kindle čtečce. Program umožňuje snadné prohledávání knihovny s respektováním její struktury. Kindlean nabízí přehledné zobrazení Kindle knihovny a to ve třech verzích: jako velké ikony ( obálky knih ), jako seznam a jako tabulku. Tabulkový náhled slouží nejlépe pro správu knih,seznam knih je určen zejména pro popis knih a zobrazení ratingu knih, Tumb-view - velké ikony zobrazující obálky knih. Kindlean umožňuje opravovat a aktualizovat názvy knih, autora, obálky a popisy. Umí tyto údaje nejen obrazit, ale i editovat. Díky integraci s Google Images dokáže Kindlean editovat obálky z internetu. Kromě jednotlivých knih, umí Kindlean pracovat i kolekcemi. Důležitou částí programu jeBook Card, sloužící k zobrazení a k editování informací o knize ( metadata ). Kindlean umožňuje okamžité otevření knihy, její výmaz, přesun knihy mezi kolekcemi. 
Po ukončení práce v Kindleanu, lze jednoduše synchronizovat jeho obsah s obsahem Kindle čtečky - včetně aktualizace struktury knihovny. (Poslouží funkce Restart v Kindle). Kindlean se nabízí ve dvou verích - zdarma (liší se pouze reklamou) a placená. .
Misto dlouhého textu, který by charakterizoval podrobně možnosti Kindleanu, nabízím jednak adresu videa, vystaveného na Youtube a adresu své recenze, zpracované formou slideshow. All-in-One Slideshow-review najdte na adrese:www.akamonitor.cz/ebooks/kindlean/.
Na Youtube najdete pěkně udělané video - zde.

4.13.2013

Proč zrovna Kindle Paperwhite?

Pod tímto názvem jsem publikoval svoji odpověď na danou otázku ve weblogu věnovaném elektronickým čtečkám a e-knihám na adrese http://e-knihy.akamonitor.cz. Text obsahuje i náznak možného vývoje vztahu obchodního a distribučnímo modelu českých firem, podnikajících v dané oblasti.

4.09.2013

eBook Reader - konfigurátor e-čtečky - plus a mínus

Při brouzdání po stránkách věnovaných e-knihám a e-čtečkám jsem narazil na webový portál TopTenReviews.com ( v angličtině ). Kromě řady zajímavých článků je na webu nabízen k využití konfigurátor e-čteček. Návštěva uvedeného portálu mne inspirovala k širšímu zamyšlení nad myšlenkou konfigurátoru e-čteček. Na webu http://e-knihy.akamonitor.cz najdete můj článek z něhož částečně cituji:
V čem spatřuji přínos konfigurátoru na webu TopTenReviews? Především vede zájemce k zamyšlení nad jednotlivými otázkami. To mu umožňuje získat představu o bohatosti úhlů pohledu a inspiruje ho k postupnému vytváření vlastního "modelu" hodnocení. To "YES", "NO" má výhodu v tom, že může vést k odvození jakýchsi absolutních limitů v podobě parametrů, kterými e-čtečka MUSÍ být ( z hlediska potřeb zájemce ) vybavena, na jedné straně a parametrů, u kterých mohou slevit. Vytváření individuálního modelu hodnocení předpokládá dostupnost specifikací e-čteček, které budou do výběru zařazeny. Možná zájemci pomůže příloha k mému článku, kterou jsem vystavil na adrese: http://www.akamonitor.cz/ebooks/konfigurator/. Ukazuje prostředí konfigurátoru a hlavně přehled vypsaných otázek kladených postupně v procesu generování výsledného doporučení.  Aby nedošlo k nedorozumění, doporučuji přečíst  text ve weblogu http://e-knihy.akamonitor.cz.

4.07.2013

Kindle paperwhite - slideshow - review

Elektronická čtečka Kindle Paperwhite patří v současné době k špičce mezi čtečkami. Pro specifikaci parametrů čtečky vás odkazuji na web firmy ACOMP s.r.owww.acomp.cz. Nahlédnutí do prostředí a ovládání této čtečky vám umožňuje moje narychlo vytvořená slideshow, obsahující 68 slajdů. Omlouvám se za trochu "rozkolísané" obrázky, jejich obsah je myslím poměrně dobře čitelný. Slideshow najdete na adrese: http://www.akamonitor.cz/ebooks/kpw/Doporučuji využívat pro pohyb mezi slajdy šipky, které najdete v pravém horním roku vedle obrázků. 

Kindle Paperwhite a distribuce e-knih v AMAZONu


Po 4 letech se vracím k tématu e-knihy + e-čtečky. Díky vstřícnosti společnosti ACOMP s.r.o. jsem si mohl osahat e-čtečky nabízené v roce 2013. Čtečku Kindle Paperwhite jsem využil k otestování systému objednávek a distribuce e-knih ve společnosti AMAZON. Poznatky jsem využil k sestavení slideshow, která dává nahlédnout do procesu objednávání a rovněž prezentuje Kindle Clou Reader a Kindle Desktop Reader. Slideshow najdete na adrese: http://www.akamonitor.cz/ebooks/kinpap/.

4.06.2013

Konference ICTM – ICT služby jako komodita – 19.6.2013


Odborníci se dnes shodují v názoru, že poskytování informačních a komunikačních technologií jako služby, je po sálových a osobních počítačích, architektuře klient-server a webu další převratnou etapou, během níž se v výrazně změní způsob provozování a přístupu k ICT nejenom firem, nýbrž i jednotlivců. ICT jako služba umožňuje využívat nezbytných materiálních a personálních zdrojů
poskytovatele prostřednictvím sítě bez nutnosti investovat do potřebných zařízení.  
Zařízení zákazník nevlastní a nemusí řešit jeho opravy, modernizaci a morální zastarávání. Poskytovatel ICT služeb přebírá velkou část odpovědnosti za provoz zařízení a software, a současně zbavuje zákazníka i nutnosti kompletně implementovat určité části řízení, např. Help Desk, jimž by se jinak musel věnovat a financovat je.

Cílem osmého ročníku konference ICTM je poskytnout odborné znalosti i diskusní platformu pro různé přístupy a názory vztahující se k problematice řízení procesů poskytování  a využívání informačních a komunikačních technologií jako služby v komoditizovaném prostředí. Jasně budou definovány pojmy, ale také modely poskytování služeb od hostingu až po cloud computing. Na ně naváže diskuse specifických otázek řízení  a správy informačních technologií jak na straně poskytovatele, tak i na straně konzumenta služeb.

Na základě aktuálních trendů a dosavadního vývoje zazní i odhad dalších trendů v této oblasti s návazností na předpokládané strategie v řízení procesů poskytování informačních a komunikačních služeb. Konference rovněž poskytne prostor aktuálním novinkám z oblasti ITSM a případovým studiím.

Konference ICTM 2013 bude přínosem nejen pro vrcholové pracovníky, IT ředitele a manažery, nýbrž pro všechny, kteří poskytování služeb informačních technologií ovlivňují nebo jím jsou sami ovlivňováni, poskytují, řídí, zprostředkují či využívají. Velkým přínosem konference bude i možnost neformálních setkání, diskusí a výměny kontaktů mezi účastníky, autory i partnery konference, jak je již tradicí a zvykem. Předpokládaný počet účastníků se pohybuje okolo sto dvaceti osob.

Organizátory konference jsou České vysoké učení technické v Praze, Katedra telekomunikační techniky FEL a společnost Telefónica Czech Republic.
V programovém a organizačním výboru najdete jméně dobře známých odborníků:
prof. Ing. Boris Šimák, CSc., Ing. Zdeněk Brabec, CSc., Ing. Petr Hofman,
Mgr. Jiří Skála, Mgr. Rudolf Slab,  Ing. Dag Jeger, CSc.

Předběžný seznam přednášek:
Úvodní přednáška ICT jako služba, cloud, cloud computing: základní pojmy a definice
Keynote Trendy v ICT službách
Průzkum penetrace cloudových služeb v ČR
Budoucnost poskytování ICT služeb
Právní aspekty poskytování ICT služeb, odpovědnost za data v cloudu
Bezpečnostní aspekty cloudových služeb
Řízení cloudových služeb: ITSM pro cloud
Business case pro cloud a jak počítat ROI
Rozhodování zákazníka? Jít do cloudu nebo ne? Jak ovlivňuje velikost podniku
a podnikatelský segment vhodnost použití cloudových služeb?
Praktický nákladový pohled na cloud computingové služba služby
Služby ICT jako komodita z pohledu podnikatelského plánování společnosti
Jak řídit přechod od tradičního IT ke cloudu a zpět nebo jinam
Zajímavé případové studie
Případová studie: cloud computing jako nástroj po zajištění disaster recovery a business continuity
Případová studie Zkušenosti s přechodem od tradičních IT služeb ke cloudovým
Demoverze služeb O2 Virtuální desktop a O2 cloud pro účastníky konference
Pro všech sedm předchozích ročníků bylo společné převažující vysoce kladné hodnocení
odborné úrovně, náplň, splnění čekávaného přínosu konference.

Místo konání
: Národní technická knihovna
Technická 6, Praha 6 – Dejvice, Konferenční místnost: Ballingův sál
Datum konání: 19. června 2013 - Čas konání: 9:00 až 17:00
Zahájení registrace: 8:00, Společenské setkání: 17:00 až 19:30