4.09.2013

eBook Reader - konfigurátor e-čtečky - plus a mínus

Při brouzdání po stránkách věnovaných e-knihám a e-čtečkám jsem narazil na webový portál TopTenReviews.com ( v angličtině ). Kromě řady zajímavých článků je na webu nabízen k využití konfigurátor e-čteček. Návštěva uvedeného portálu mne inspirovala k širšímu zamyšlení nad myšlenkou konfigurátoru e-čteček. Na webu http://e-knihy.akamonitor.cz najdete můj článek z něhož částečně cituji:
V čem spatřuji přínos konfigurátoru na webu TopTenReviews? Především vede zájemce k zamyšlení nad jednotlivými otázkami. To mu umožňuje získat představu o bohatosti úhlů pohledu a inspiruje ho k postupnému vytváření vlastního "modelu" hodnocení. To "YES", "NO" má výhodu v tom, že může vést k odvození jakýchsi absolutních limitů v podobě parametrů, kterými e-čtečka MUSÍ být ( z hlediska potřeb zájemce ) vybavena, na jedné straně a parametrů, u kterých mohou slevit. Vytváření individuálního modelu hodnocení předpokládá dostupnost specifikací e-čteček, které budou do výběru zařazeny. Možná zájemci pomůže příloha k mému článku, kterou jsem vystavil na adrese: http://www.akamonitor.cz/ebooks/konfigurator/. Ukazuje prostředí konfigurátoru a hlavně přehled vypsaných otázek kladených postupně v procesu generování výsledného doporučení.  Aby nedošlo k nedorozumění, doporučuji přečíst  text ve weblogu http://e-knihy.akamonitor.cz.