4.06.2013

Konference ICTM – ICT služby jako komodita – 19.6.2013


Odborníci se dnes shodují v názoru, že poskytování informačních a komunikačních technologií jako služby, je po sálových a osobních počítačích, architektuře klient-server a webu další převratnou etapou, během níž se v výrazně změní způsob provozování a přístupu k ICT nejenom firem, nýbrž i jednotlivců. ICT jako služba umožňuje využívat nezbytných materiálních a personálních zdrojů
poskytovatele prostřednictvím sítě bez nutnosti investovat do potřebných zařízení.  
Zařízení zákazník nevlastní a nemusí řešit jeho opravy, modernizaci a morální zastarávání. Poskytovatel ICT služeb přebírá velkou část odpovědnosti za provoz zařízení a software, a současně zbavuje zákazníka i nutnosti kompletně implementovat určité části řízení, např. Help Desk, jimž by se jinak musel věnovat a financovat je.

Cílem osmého ročníku konference ICTM je poskytnout odborné znalosti i diskusní platformu pro různé přístupy a názory vztahující se k problematice řízení procesů poskytování  a využívání informačních a komunikačních technologií jako služby v komoditizovaném prostředí. Jasně budou definovány pojmy, ale také modely poskytování služeb od hostingu až po cloud computing. Na ně naváže diskuse specifických otázek řízení  a správy informačních technologií jak na straně poskytovatele, tak i na straně konzumenta služeb.

Na základě aktuálních trendů a dosavadního vývoje zazní i odhad dalších trendů v této oblasti s návazností na předpokládané strategie v řízení procesů poskytování informačních a komunikačních služeb. Konference rovněž poskytne prostor aktuálním novinkám z oblasti ITSM a případovým studiím.

Konference ICTM 2013 bude přínosem nejen pro vrcholové pracovníky, IT ředitele a manažery, nýbrž pro všechny, kteří poskytování služeb informačních technologií ovlivňují nebo jím jsou sami ovlivňováni, poskytují, řídí, zprostředkují či využívají. Velkým přínosem konference bude i možnost neformálních setkání, diskusí a výměny kontaktů mezi účastníky, autory i partnery konference, jak je již tradicí a zvykem. Předpokládaný počet účastníků se pohybuje okolo sto dvaceti osob.

Organizátory konference jsou České vysoké učení technické v Praze, Katedra telekomunikační techniky FEL a společnost Telefónica Czech Republic.
V programovém a organizačním výboru najdete jméně dobře známých odborníků:
prof. Ing. Boris Šimák, CSc., Ing. Zdeněk Brabec, CSc., Ing. Petr Hofman,
Mgr. Jiří Skála, Mgr. Rudolf Slab,  Ing. Dag Jeger, CSc.

Předběžný seznam přednášek:
Úvodní přednáška ICT jako služba, cloud, cloud computing: základní pojmy a definice
Keynote Trendy v ICT službách
Průzkum penetrace cloudových služeb v ČR
Budoucnost poskytování ICT služeb
Právní aspekty poskytování ICT služeb, odpovědnost za data v cloudu
Bezpečnostní aspekty cloudových služeb
Řízení cloudových služeb: ITSM pro cloud
Business case pro cloud a jak počítat ROI
Rozhodování zákazníka? Jít do cloudu nebo ne? Jak ovlivňuje velikost podniku
a podnikatelský segment vhodnost použití cloudových služeb?
Praktický nákladový pohled na cloud computingové služba služby
Služby ICT jako komodita z pohledu podnikatelského plánování společnosti
Jak řídit přechod od tradičního IT ke cloudu a zpět nebo jinam
Zajímavé případové studie
Případová studie: cloud computing jako nástroj po zajištění disaster recovery a business continuity
Případová studie Zkušenosti s přechodem od tradičních IT služeb ke cloudovým
Demoverze služeb O2 Virtuální desktop a O2 cloud pro účastníky konference
Pro všech sedm předchozích ročníků bylo společné převažující vysoce kladné hodnocení
odborné úrovně, náplň, splnění čekávaného přínosu konference.

Místo konání
: Národní technická knihovna
Technická 6, Praha 6 – Dejvice, Konferenční místnost: Ballingův sál
Datum konání: 19. června 2013 - Čas konání: 9:00 až 17:00
Zahájení registrace: 8:00, Společenské setkání: 17:00 až 19:30