5.05.2013

Emoční inteligence – recenze


V roce 2013 vyšlo v BizBooks 1. vydání překladu knihy, jejímiž autory jsou Reavis Bradberryho a  Jean Greaves, oba jsou členy týmu organizace „TalentSmart", která je považována v oblasti  emoční inteligence, za světovou špičku. Ve světě, ale i v Česku, vyšla celá řada knih, věnovaná tématice, která je emoční inteligenci ( dále jen EQ ) velmi blízká. Recenzovaná kniha je v mnoha směrech unikátní. Představuje komplexní pohled na EQ, je velmi prakticky zaměřená, to znamená, že čtenáře nejen školí teorii, ale dává mu do ruky nástroj, pomocí kterého může sám něco změnit. Je psána velmi srozumitelným jazykem, má jasnou strukturu a vede čtenáře krok za krokem k poznání své aktuální hodnoty EQ a nabízí mu cestu vedoucí k pozitivnímu ovlivnění vývoje své EQ. Obsah knihy se opírá o výsledky rozsáhlého výzkumu EQ v řadě zemí světa. Za velmi odvážný krok považují skutečnost, že tým TalentSmart v knize de fakto odhalil podstatnou část svého know-how. Nahlédnutím do tohoto know-how může být pro každého vlastníka knihy absolvování speciálního textu EQ, který je realizován po přihlášení na webu na adrese: www.TalentSmart.com/test/.
Celý text recenze najdete na adrese: http://newbooks.akamonitor.cz.