6.30.2013

Speedbase Professional - recenze

Firma InfoLines ( www.infolinesoftware.com ) nabízí velmi zajímavý produkt z oblasti jednoduchých a při tom plnohodnotných databázových programů - Speedbase Professional. Hledal jsem na webu program, který by plnil funkce jednoduché databanky pro účely evidence knih, programů, kontaktů atd. Program první volby - Excel - jsem zamítl, neboť se současnou verzí bych šel,  jak se říká, s kanónem na vrabce. Po řadě pokusů jsem dospěl k nabídce, která mne velmi zaujela. Překvapila mne propracovaností a jednoduchostí, dokonalou profesionální dokumentací ( help a tutoriály ), nabídkou 16-ti předvolených šablon, pokrývající základní oblasti použití. U Speedbase Pro jde o databázový software s komplexní možnosti vytvořit si vlastní databázi přizpůsobenou svým vlastním potřebám. Nabídka polí, náhledů, filtrů, podpory výstupů tiskem i exportem, může uspokojit potřeby celé řady agend. Umožňuje vkládat kontakty, informace o zákaznících, osobní poznámky, archiv obrázků, finanční záznamy, projekty, zásoby, výnosy, lékařské záznamy, nápady, události, schůzky,  produkty, technické informace atd. To je jen několik příkladů využití přizpůsobitelné databáze. Umožňuje spojit informace pro podnikání a osobní aplikace na jednom počítači. Bohatství možných úprav vyhoví většině běžných podmínek. Vedle využití jedné nebo více ze 16-ti různých aplikačních šablon (jako výchozí bod), lze si vybudovat celou strukturu své databáze od nuly, krok za krokem. Pečlivě připravený HELP respektuje myšlení uživatele neprogramátora. Koncepce programu pamatuje i na záznamník a kalendář pro připomenutí rlzných akcí. Firma nabízí i další produkt, který podporuje relace mezi katalogy, víceuživatelský přístup a je  tak vhodná pro týmovou práci. Rozhodl jsem se připravit svoji vlastní All-in-One Slideshow Review. Recenze prezentuje celý workflow při navrhování a využívání jednodeuché cvičné databáze, budované od nuly. Recenzi najdete za několik dnů na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/speedbase/.

6.17.2013

Ocster 1-click Backup recenze

Na webu www.ocster.com  je bohatá sada informací textových i obrazových, takže se omezím ne své dojmy z využívání produktu, opírající se o zkušenosti 4 měsíců provozu. Nastavení zálohovacího plánu je velmi jednoduché. Zvolí se zálohovaný disk a disk, resp. složka disku cílového. Určí se frekvence zálohování, maximální počet záloh na cílovém disku a to je vše. Program umožňuje ukládání zálohy na síťový disk. Komprese šetří prostor na disku a hlavně, při více verzích záloh jsou ukládány pouze změny od poslední zálohy. Jakmile máme připravený HW, jediné, co uděláme, je aktivování zálohovacího procesu.  Program umožňuje prohlížení záloh a mazání jednotlivých verzí v případě, že prostor na disku je vyčerpán. Při dosažení limitu prostoru je zálohování přerušeno, aby mohlo být obnoveno v tomtéž místě po uvolnění místa pro aktuální zálohu. Obnova je rovněž jednoduchá. Nabízí se 3 varianty:  obnova jednotlivých souborů nebo složek, obnova celého disku s možností výběru mezi variantou zahrnující bootovací informace, nebo bez nich. Celý proces je plně automatický a zálohování i obnova probíhají na pozadí normální práce. V případě potřeby zálohy do jiného místa nebo s jinou fekvencí, stačí zálohovací plán upravit a znovu aktivovat. Cennou možností, které jsem se nejdříve trochu obával, je možnost využití záchranného disku v případě, že došlo k porušení základních funkcí NB/PC. Zálohovací disk vytvoří program na požádání. Program pro obnovu ze zálohovacího disku probíhá přehledně a moje obavy se záhy rozptýlily. Použil jsem ho cvičeně opakovaně a vždy k plné spokojnosti. Takže program mohu doporučit, jednak kvůli spolehlivosti, ale i kvůli jednoduchosti a přehlednosti obsluhy. 

6.15.2013

Recovery keys - recenze

Známe to, čím více programů na počítače máme, tím větší je riziko,  že při reinstalaci programu nenajdeme ten správný klíč.  Na trhu je sice řada t. zv. trezorů na hesla, ale ne každý je využívá. Z toho důvodu se na trhu objevilo několik programů, které dokáží, z většiny instalací, klíče k programům na počítači najít. Mne velmi zaujal program Recovery keys, nabízený na adrese www.recovery-keys.com.  Jednoduché ovládání, rychlá práce a související podpora pro tisk výsledků s řadou nastavitelných parametrů, jejich export do několika formátů atd.  Vystavil jsem All-in-One Slideshow-review, prezentující funkce i prostředí na konkrétním případě aplikace programu. Údajně podporuje program obnovu hesla pro 4500 různých programů, počínaje OS až po specializované aplikace. Najdete ji na adrese:  http://www.akamonitor.cz/product-reviews/reco-keys

6.14.2013

CCFinder - Abelssoft - recenze AKA MONITORu

Obrázky se staly nedílnou součástí běžné komunikace i dokumentace. V éře dynamického rozvoje digitální fotografie se setkáváme s dvěma situacemi:

a) fotky jsou stále častěji sdíleny prostřednictvím internetu. Jednou ze služeb, která se specializuje na sdílení fotografií, je Flickr. Ne každou úspěšnou fotku však chceme dát jen tak k dispozici komukoliv, kdo ji na webu najde. Nabízí se řada kombinací následujících omezení: dát fotku k dispozici pouze pro  nekomerční využití, rozhodnut o to, zda použití bude vyžadovat náš souhlas a zda může, nebo nemůže být použita pro úpravy.

b) druhá situace je vlastně jen obrácená verze první. Nemáme-li vhodnou vlastní fotku, můžeme se porozhlédnout po webu, konkrétně po Flickru. Pro nás pak platí stejná pravidla.

Na Flickru je fotografií nespočet a nalézt tu pravou není snadné. Pokud ji najdeme, musíme vědět jaké jsou naše možnosti jejího použití.
Firma Abelssoft vyvinula užitečný nástroj - CCFinder - pro vyhledávání fotografií na Flickru. Pro vyhledávání je v programu k dispozici několik filtrů, spojujících hledání podle názvu fotky s rozlišením oprávněnosti s fotkami manipulovat.  Na svém webu jsem vystavil All-in-One Slideshow-review, která prezentuje funkce CCFinderu v kontextu s přípravou fotografií využívající licenční pravidla Creative Comment. Najdete ji na adrese: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/crecomfin/     

6.06.2013

Foldervisualizer - recenze

Folfervisualizer (FVZ) je produktem firmy Abelssoft. Jde o program s jednoduchou obsluhou, ale s plnou sadou funkcí, které potřebujeme zejména v okamžiku, kdy máme pocit, že plný disk nám může zpomalovat práci počítače. FVZ rychle zjistí, které soubory zabírají nejvíce místa, zobrazí statistiku a grafické zobrazení struktury využití disku. Umožní analyzovat obsah interních a externích disků, ale též USB jednotek. Zobrazí i 100 největších souborů a typů souborů. Základní členění přehledné tabulky obsahuje sloupce: přehled, obsah, typ souboru a 100 největších souborů. Záhlavní tabulky se pružně přizpůsobuje potřebě zobrazení s akcentem na jednotlivé charakteristiky souborů, složek a disků. Snažil jsem se to přiblížit ve slideshow, jejíž adresa je uvedena dále. Oceňuji nabídku pro práci s jednotlivými soubory. Přímo z tabulky je po označení souboru možné jeho otevření/spuštění, zobrazení v průzkumníku, nebo jeho smazání. Pružně se otevírá na př." klient FTP, webový prohlížeč nebo editor souborů. Programů s podobným posláním je nabízeno na webu několik. Foldervisualizer patří k těm lepším a to i proto, že pro občasné využití je jeho aplikace bezplatná. Pro trvalé využití je vyžadován finanční příspěvek na další vývoj programu. Adresa obrazové části mé recenze ve formátu slideshow, je:
www.akamonitor.cz/product-reviews/foldervisualizer/

6.05.2013

Program StartupStar 2013 od firmy Abelssoft

Čtenáři časopisu CHIP se nedávno, konkrétně v DVD příloze čísla 4/13, setkali s plnou verzí zajímavého a užitečného programu firmy Abelssoft - StartupStar. Firma Abelssoft nabízí celou řadu specializovaných nástrojů pro celou řadu aplikačních oblastí. Programem StartupStar reaguje firma na stále naléhavější potřebu software, který by byl jednoduchým, levným a při tom účinným nástrojem boje s hromadícími se zbytečnostmi na disku počítače a ovládacím nástrojem nastavení podstatných parametru procesu spouštění programů. Cenné na něm je to, že jeho  funkce nekoliduje, ale doplňuje práci antivirových a  zálohovacích programů jiných firem. Co tedy StartupStar nabízí: StartupStar dokáže: jednoduchou formou zablokovat programy, které nejsou pro spuštění počítače důležité, dokáže zajistit zpožděné spouštění programů, blokování či automatickou kontrolu nových pokusů o začlenění programů do seznamu „po spuštění“. Nabízí zálohu nastavení, zaručující možnost návratu k verzím starým i několik desítek dnů a řadu dalších užitečných funkcí. Program není zatím lokalizován do českého jazyka, je kompatibilní se všemi verzemi windows, od XP výše. Podrobnější informace, včetně výřezů z obrazovky v různých fázích nasazení programu, najdete  v češtině v podrobné recenzi časopisu CHIP na adrese: http://www.chip.cz/clanky/plne-verze/2013/03/startupstar-2013.
Firemní stránka Abelssoftu je na adrese: http://www.abelssoft.net/apps/startupstar. Několik měsíců program používám jak v prostředí windows 7, tak ve windows 8.
Moje recenze ve formátu slideshow je vystavena na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/startupstar/


6.01.2013

ICTM 2013 - téma konference: Služby jako komodita

Ještě jednou se vracím k pozvání na konferenci ICTM, tématicky zajímavou pro celou řadu profesí, ( nejen ) zaměřených na řízení informatiky v podnicích a institucích. Cílem osmého ročníku konference ICTM je poskytnout odborné znalosti i diskusní platformu pro různé přístupy a názory vztahující se k problematice řízení procesů poskytování  a využívání informačních a komunikačních technologií jako služby v komoditizovaném prostředí. Jasně budou definovány nejenom pojmy jako virtualizace či  ICT služby, ale také modely jejich poskytování od hostingu až po cloud computing. Na ně naváže diskuse specifických otázek řízení  a správy informačních technologií jak na straně poskytovatele, tak i na straně konzumenta služeb. Konference se uskuteční 19. června 2013 v Praze, Dejvicích, v Technické národní knihovně.
Vše potřebné se dozvíte podrobně na adrese: http://www.ictm.cz/2013/