6.01.2013

ICTM 2013 - téma konference: Služby jako komodita

Ještě jednou se vracím k pozvání na konferenci ICTM, tématicky zajímavou pro celou řadu profesí, ( nejen ) zaměřených na řízení informatiky v podnicích a institucích. Cílem osmého ročníku konference ICTM je poskytnout odborné znalosti i diskusní platformu pro různé přístupy a názory vztahující se k problematice řízení procesů poskytování  a využívání informačních a komunikačních technologií jako služby v komoditizovaném prostředí. Jasně budou definovány nejenom pojmy jako virtualizace či  ICT služby, ale také modely jejich poskytování od hostingu až po cloud computing. Na ně naváže diskuse specifických otázek řízení  a správy informačních technologií jak na straně poskytovatele, tak i na straně konzumenta služeb. Konference se uskuteční 19. června 2013 v Praze, Dejvicích, v Technické národní knihovně.
Vše potřebné se dozvíte podrobně na adrese: http://www.ictm.cz/2013/