6.05.2013

Program StartupStar 2013 od firmy Abelssoft

Čtenáři časopisu CHIP se nedávno, konkrétně v DVD příloze čísla 4/13, setkali s plnou verzí zajímavého a užitečného programu firmy Abelssoft - StartupStar. Firma Abelssoft nabízí celou řadu specializovaných nástrojů pro celou řadu aplikačních oblastí. Programem StartupStar reaguje firma na stále naléhavější potřebu software, který by byl jednoduchým, levným a při tom účinným nástrojem boje s hromadícími se zbytečnostmi na disku počítače a ovládacím nástrojem nastavení podstatných parametru procesu spouštění programů. Cenné na něm je to, že jeho  funkce nekoliduje, ale doplňuje práci antivirových a  zálohovacích programů jiných firem. Co tedy StartupStar nabízí: StartupStar dokáže: jednoduchou formou zablokovat programy, které nejsou pro spuštění počítače důležité, dokáže zajistit zpožděné spouštění programů, blokování či automatickou kontrolu nových pokusů o začlenění programů do seznamu „po spuštění“. Nabízí zálohu nastavení, zaručující možnost návratu k verzím starým i několik desítek dnů a řadu dalších užitečných funkcí. Program není zatím lokalizován do českého jazyka, je kompatibilní se všemi verzemi windows, od XP výše. Podrobnější informace, včetně výřezů z obrazovky v různých fázích nasazení programu, najdete  v češtině v podrobné recenzi časopisu CHIP na adrese: http://www.chip.cz/clanky/plne-verze/2013/03/startupstar-2013.
Firemní stránka Abelssoftu je na adrese: http://www.abelssoft.net/apps/startupstar. Několik měsíců program používám jak v prostředí windows 7, tak ve windows 8.
Moje recenze ve formátu slideshow je vystavena na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/startupstar/