9.22.2013

Benvista - PhotoZoom Pro 5 - recenze

Říká se, že někdy méně může být více. To napadne každého, kdo se blíže seznámí s nenovější verzí programu PhotoZoom Pro 5 od firmy Benvista. Na rozdíl od programů, nabizejících velkou škálu funkcí s průměrnou kvalitou, Benvista nabízí jednoúčelový program, vyznačující se mimořádnou kvalitou nabízené funkce, kterou je zvětšování ( a zmenšování ) obrázků. Jak vyplyne z dalšího textu, ono to s tou
jednoúčelovostí není tak zcela přesné. PhotoZoom v procesu zvětšování výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu výchozího snímku v několika směrech, dotýkajících se parametrů, které jsou v jiných programech zajišťovány samostatnými funkcemi. O tom, že zvětšování snímku není žádná legrace, svědčí dlouhodobý boj PhotoShopu s kvalitou zvětšenin. Jeho bicubic resamble není ještě zdaleka to, co by si PS přál. A je to právě patentovaná technologie zvětšování "S-Spline max", díky které se Benvista dostala se svým PhotoZoomem na špici v dané oblasti. Program nabízí, kromě S-Spline max a bicubic resambe celou řadu dalších algoritmů. PhotoZoom Pro 5 je nabízen jako samostatný program i jako plugin pro programy kompatibilní s PS. Kromě vysoké kvality zvětšeniny, boduje PhotoZoom rovněž rychlostí zpracování snímků, čehož využívá zejména při dávkovém zpracování sady fotek. PhotoZoom nejen nevytváří nové, ale výrazně redukuje staré artefakty zvětšovaných snímků, zvýrazňuje okraje a zvyšuje ostrost snímku, což se projevuje především při práci s komprimovanými formáty snímků ( JPEG ). Poslední verze programu se vyznačuje snadným, flexibilním uživatelským rozhraním, lepší podporou barevných profilů a lepším croppingem. K výrazným přednostem programu patří bohatá sada přednastavených variant zpracování, podle povahy výchozího snímku. Na stránkách firmy Benvista nachází zájemce množství materiálů, dokládajících zmíněnou vysokou kvalitu programu PhotoZoom ve verzi Pro 5. Za pozornost stojí zejména příklad, který předvádí snižování artefaktů výchozích snímků:  http://www.benvista.com/photozoompro/artifactexample . Obrázky, užité pro demonstraci kvality výstupu jsou na webu volně ke stažení: http://download.benvista.com/hugo/PhotoZoom_Pro_5_Examples_Comparison.zip
Pro snadné seznámení s uživatelským prostředím a s funkcemi programu jsem vystavil na svém portálu All-in-One Slideshow-review, naznačující prvky workflow. Najdete ji na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/PhZP5/.

9.15.2013

Darkroom 2 Pro - recenze

Není to poprvé, kdy se věnuji zajímavému programu firmy Everimaging. Před časem jsem na svém webu publikoval recenzi první verze programu HDR Darkroom ( http://www.akamonitor.cz/product-reviews/HDR-darkroom/). Od té doby prodělal program řadu změn a v současné době patří ke špičce HDR softwaru. Verze HDR Darkroom 2 Pro respektuje aktuální trendy v komunikaci na sociálních sítích a dále zdokonalila nástroje pro úpravu snímků. Pořídil jsem 74 slajdů a sestavil jsem z nich All-in-One Slideshow-review, charakterizující komplexně nejen prostředí a funkce, ale i workflow při práci s HDR. Slideshow najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/darkroom2pro/. Další informace najdete na webu výrobce programu: www.everimaging.com.

MindGenius - recenze

MindGenius (MG ) patří ke špičce v oblasti softwaru orientovaného na aplikaci myšlenkových map. Od ostatních nástrojů téže kategorie se liší především výraznou orientací na business a education problematiku. Sada nabízených nástrojů je bohatá, ovládání programu je přesto snadné. Pozoruhodné je zejména bohatství dokumentace nabízené na webu dodavatele. Každé z prioritních aplikačních oblastí je věnována samostatná kapitola. Uvádím ( v originále ) anotaci MG na webovém portále firmy www.mindgenius.com.  "MindGenius - mind mapping software - is a brainstorming and planning tool that will improve your personal and business productivity by providing an effective and efficient way to capture, visualize and use the information within your business.
Use MindGenius to:
- Brainstorm for innovation and generating new ideas
- Plan strategies, projects, events, tasks & workload
- Rapidly gather project requirements, risks, constraints & dependencies
- Capture the conversation and actions during meetings
- MindGenius can ensure a comprehensive capture of ideas, information and knowledge to ensure your projects get off to the best possible start."
Více informací se dozvíte na stránkách dodavatele programu: wwww.mindgenius.com. Věřím, že oceníte i moji All-in-One Slideshow-review, vystavenou na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/MG5/.

CheckDrive 2014 - recenze

Program CheckDrive ( dále jen ChD14 )je zejména v nové verzi 2014 velmi cenným a při tom na ovládání velmi jednoduchým pomocníkem.
- ChD14 testuje HDD na výskyt chyb 

- ChD14 nabízí možnost automatických oprav chyb na disku po jejich zjištění
- Poskytuje základní informace o disku
- Určuje naléhavost vyčištění nebo defragmentace disku
- Monitoruje stav disku v reálném čase
- Signalizuje výskyt chyb ihned po jejich zjistění v reálném čase
Ve verzi Plus nabízí ChD14 navíc:
- automatickou verifikaci
- ovládání programu pomocí časového plánovače ( interval kontrol ) 
Velmi užitečné je využití ChD14 společně s programem FolderVisualizer, který zobrazuje strukturu a obsah disku. Aktivace Foldervizualizeru je možná přímo z programu CheckDrive.
Více se o programu CheckDrive 2014 dozvíte na webové stránce dodavatele: www.abelssoft.com nebo v mé slidesow-review na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/checkdrive14/.

9.09.2013

Cyberlink Mediashow - recenze

Hlavní nabídka Media Suite obsahuje movie, video, photo, music, atd. V sekci photo má své nezastupitelné místo volba "Create or play a slideshow".  Tato část sady programů patřících do Cyberlink Media Suite je označena jako Mediashow. Pěkný design je pro Cyberlink tradicí. Nejdříve je vhodné věnovat pozornost bohaté nabídce nastavení pro většinu funkcí programu. Pracovní plocha Mediashow je členěna do pěti navazujících oken: Import, Edit, Create, print a share. Po načtení souboru  vstupních dat jsou převedeny do MediaTray, umístěné, jako obyčejně, v dolní ásti obrazovky. V okně Edit, lze volit mezi edit media, tag, fag focus a batch edit. Kliknutím na Edit se otevře pracovní prostor pro úpravu vabraných vlastností snímku. Nabídka Share dává mžnost volby mezi Facebook, Flickr, Youtube a E-mailk. Dobrou pomůckou je možnost porovnání originálního a aktuálního stavu upravovaného obrázku. Sada nabídek automatického vylepšení  obrázku usnadňuje první kroky při editaci.  V okně Create lze volit mezi Slideshow, Movie, Movie Disc, Screen saver a desktop background. Jde o nejčastější využívané operace s obrázky. Úpravy slideshow
pokračují volbami: deign, transition, add text, music a share. Produkce videa je ovlivnitelná všemi základními postupy, počínaje volby výstupního formátu, rozlišení atd. Vytvořenou slideshow najdeme volbou "locate on disc". Nabídka MediaShow vychází z aktuálnch potřeb moderní komunikace. Prostředí je přehledné, řazení funkcí je logické a moderní design činí z práce s MediaShow příjemnou chvíli. Moje All-in-One slideshow-review najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/mediashow/. Další informace najdete na webu dodavatele: www.cyberlink.com.

9.08.2013

Photo Acute Studio 3 - recenze

Photo Acute je program, který se v něčem blíží klasickým HDR nástrojům a v něčem jde dále. Zpracovává sadu souvislých fotografií s cílem zajistit obrázky s vysokým rozlišením a nízkým šumem. Dosahuje obou cílů s tím, že zachovává informace o detailech snímku opravuje důsledky "image geometry" a "chromatic aberrations" a rozšiřuje dynamický rozsah snímku. Umožňuje dosáhnout kvality, převyšující kvalitu výstupu z kamery. Je to výsledkem "super-resolution processing". Výsledkem práce programu je m.j. zvýraznění
detailů snímku, které bývají v jiných programech v důsledku změn často nepříznivě ovlivněny. V důsledku "advanced weighting technique" program dokáže zvýraznit detailu ve stínech a v přesvětlených místech. "Precise radiometric alignment" umožňuje zvalitní zpracování scén s pohybujícími se objekty a s proměnlivým osvětlením. Dokáže pracovat se sadu snímků pořízených v různé optické vzdálenosti, z kterých sestaví obrázek vyšší kvality, než lze dosáhnout při zpracování jednotlivého snímku. Photo Acute jeo vybaven rozsáhlou databází informací o vybraných kamerách a objektivech, které dokáže využít ke korekci snímku pořízeného danou kombinací techniky. ( Opravuje důsledky chromatické aberace ). Obrázkům, zpracovaným ve Photo Acute, dodává správnou perspektivu a přirozený vzhled "correction of image geometry". O redukci šumu se fotograf nemusí při zpracování snímku start, program tuto funkci plní automaticky, během základní operace. Do verze 3 byla doplněna možnost úpravy fotografií. Program je vybaven bohatou sadou přednastavení, zbavující fotografa nutnosti individuálního nastavování jednotlivých parametrů úpravy snímku. Program je vybaven plnohodnotnou dokumentací, včetně rozsáhlého významového slovníku pojmů z oblasti fotografie, kterých se program dotýká.  Vzhledem k bohatství možností, nabízených programem, rozhodl jsem se zpracovat a zpřístupnit na svém webu All-in-One Slideshow-review. Přibližuje program uvedením uživatelského prostředí, sady funkcí a workflow. Najdete ji na adresewww.akamonitor.cz/product-reviews/photoacute/Stránky dodavatele programu najdete na adrese: www.photoacute.com.

CinemaHD 20 - review - recenze

Můj dojem by se dal vyjádřit slovy: "nezdá se, ale umí!".
CinemaHD 2.0 je video konvertor, který si ví rady jak s DVD, tak se soubory. Převádí mezi sebou téměř libovolné formáty, včetně speciálních  formátů celé řady zařízení. Na rozdíl od svých konkurentů, které umí zmenšovat rozlišení, CinemaHD se může pochlubit i opačnou funkcí. Dokáže nejen opravovat video, ale zejména dokáže zvětšovat video a to současně s konverzí mezi formáty. Všechno se to točí kolem inovativní technologie ODU - Object Detection Upscaling. Na první pohled se CinemaHD jeví jako velmi jednoduchý konvertor. Málo kdo tuší, co všechno dokáže. Vzhledem k tomu, že by výčet funkcí zabral příliš mnoho místa, rozhodl jsem se přiblížit program formou All-in-One Slideshow-review, obsahující základní informace o programu, přehled uživatelského prostředí a většiny funkcí formou workflow. Aby byl obsahu přesvědčivý, vkládám do slideshow ukázky konverzí. Pořídil jsem 10 let starým kompaktem SONY 3 klipy s různým rozlišením a s různou kvalitou. Všechny 3 jsem postupně konvertovat do jiného formátu a současně jsem zvyšovat rozlišení. Nakonec jsem přidal ukázku konverze mezi formáty se snížením rozlišení. Snímky obrazovky s otevřeným výstupním souborem v prohlížečem videa ukazují přesnost práce programu.
Moji slideshow najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/cinemahd/. Na webové stránce produktu na portálu dodavatele, firmy Engelmann - http://www.engelmann.com/eng/cinemahd.php - se dozvíte další informace.

9.07.2013

Movavi Screen Capture Studio - recenze

Zdálo by se, že v oblasti Screen capturing už nelze přijít s ničím novým. Movavi dokazuje opak. Nové Screen Capture Studio se odlišuje od svých  konkurentů, (kteří se ve své většině specializují na určitou oblast snímání obrazovky), maximální komplexností nabídky funkcí, včetně náročné oblasti  počítačových her. Tato komplexnost je také důvodem, pro který jsem se rozhodl dát přednost formě All-in-One slideshow review, která dává nahlédnout do uživatelského prostředí programu, formou workflow prezentuje vybrané funkce programu. Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/MSCS4/.
Stránky dodavatele programu - www.movavi.com - nabízí pochopitelně nejúplnější popis produktu, včetně odkazu na specifikaci formátů, HW a SW předpokladů a na Uživatelskou příručku. 
Heslovitý přehled funkcí, tak jak je uváděn výrobcem, vypadá takto: 
Capturing
- Select capture mode
- Create custom capture mode
- Sound recording. 
-Web cam video. 
Editing
- Split, merge, and capture web cam video
- Apply effects and filters
- Add audio track and titles
Exporting
- Save to any media format
- Prepare for playback on mobile devices
- Burn to DVD, or share recordings online

9.06.2013

FocusMagic - recenze

Program pro zaostření skenovaných a digitálních fotografií
Při skenování, fotografování, při tisku či vyvolávání fotografie, najdete v obrázku přidanou ( větší či menší ) neostrost. Focus Magic zaostří rozostřené i pohybově rozmazané fotografie, obnoví ztracené detaily a to bez zvýraznění šumu a artefaktů v obrazu
Zde je anotace programu z webu autorské firmy:
"Focus Magic uses advanced forensic strength deconvolution technology to literally "undo" blur. It can repair both out-of-focus blur and motion blur (camera shake) in an image. It is the only software that can significantly recover lost detail from blurry images".
Vice se dozvíte na firemní webové stránce: www.focusmagic.com nebo v mé All-in-One Slideshow-review, kterou najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/focusmagic/.

Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe - review

Hledáte-li bohatě vybavený nástroj pro kombinaci fotografií, audia a videa do jedné slideshow a nemáte čas studovat složité pracovní postupy, nebudete zklamáni, pokud zvolíte Wondershare DVD Slideshow Builder. Program je nabízen ve dvou verzích: Standard a Deluxe. Verze Deluxe má dva režimy: Standard a Advanced, při čemž Advanced režim v Deluxe je totožný  s verzí Standard. Kvalitní slideshow vytvoříte snadno ve třech krocích, které odpovídají třem záložkám v hlavním menu programu: Organize, Personalize a Create. V prvním kroku načtete do programu všechny potřebné vstupy ( u verze Srandard bez videa ) a vygenerujete první podobu slideshow. V druhém kroku využijete velké bohatství ( 480 ) stylů a více než 130
různých přechodů, doplněných o volbu z přednastavených efektů. V třetím kroku se věnujete přípravě a provedení výstupů. Program nabízí klasické i moderní výstupy. Patří sem možnost přímého vypálení slideshow, uložení slideshow ve formátu iso, výstupy ve formátech kompatibilních s mobilnímu zařízeními, sdílení slideshow prostřednictvím Youtube, Facebooku, Vimea, Myspace a další. Uživatelské prostředí je logické a přehledné, využití funkcí nevyžaduje žádné speciální vzdělání. Pro podrobnější informace využijte obsah stránek tvůrce a dodavatele programu www.wondershare.com,nebo moji All-in-One Slideshow-review, představující podrobně struktur menu a využití funkcí během workflow. Najdete ji na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/WDSBD/.  Program má příjemný, moderní design. Pracuje se s ním velmi pěkně, mimo jiné i díky kvalitní dokumentaciPro tvůrce kvalitních slideshow, představuje program velmi dobrou investici.  

9.04.2013

SecuStar - recenze - review

Efektivní správa hesel s programem SecuStar
-Secustar umožňuje získat souhrnný přehled o uložených heslech, nebo si je můžete nechat zobrazit seřazená podle individuálně definovaných kategorií.- 
- SecuStar používá velmi bezpečný algoritmus AES-256, který je schválen v USA pro státní dokumentů označené jako přísně tajné.
- Při použití SecuStar na několika počítačích, existuje možnost použít účet v cloudu. Hesla a další data  budou vždy synchronizovány na všech zařízeních.
- SecuStar může snadno používat více uživatelů na jednom počítači, jelikož Secustar dokáže vytvořit více  trezorů na 1 PC/NB. Každý uživatel má své vlastní hlavní heslo pro přístup k vlastnímu tresoru Secustar.
- Velmi užitečná je možnost volat přímo z programu požadované webové stránky a nechat Secustar, aby vložil  přihlašovací údaje pro každé jednotlivé textové pole (jméno a heslo ) pouhým jedním kliknutím. 
- V Pro verzi SecuStar umožňuje uložení a správu neomezeného počtu hesel.
- Secustar pracuje ve Windows XP, Vista, Windows 7 a Windows 8 a podporuje 32-bitové i 64-bitové verze.
Informace o programu získáte na adrese: http://www.abelssoft.net/apps/secustar/, nebo v All-in-One Slideshow-review na mém portálu na adrese www.akamonitor.cz/product-reviews/secustar/.

9.03.2013

ProgDVB - recenze - review

Poté, co jsem si pořídil nový, moderní notebook, rozhodl jsem se ho trochu vyšperkovat.
Ne, že bych se musel nutně dívat na televizi v počítači, ale USB dongle jsem doma našel, takže proč ne?! Rozhlédl jsem se po webu a hledal jsem vhodný program pro DVB-T vysílání. Většina nalezených programů pracovala pouze s online internetovými vysílači. V procesu hledání nástroje pro DVB-T jsem se dostal k programu Media Portal a pohrál jsem si s ním. Nebylo to ono. A tak jsem se rozhodl pro ProgDVB. Autorský web nabízí bezplatnou i komerční verzi. Řeknete si, proč jse nešel rovnou na ProgDVB, když vím, že je to nejznámější program z této kategorie softwaru. No jistě, proč jít přímo, když mohu jít složitou cestou. Nicméně jsem si program nainstaloval a testoval jeho funkce. Zřejmě se programu v prostředí windows 8-64 bit moc nelíbilo, jelikož všechno fungovalo, až na tu "drobnost", že nešel obraz. Zato zvuk byl perfektní a když jsem si obraz domyslel, proběhly všechny funkční testy v pořádku. Program je na obsluhu jednoduchý, ale pokud potřebujete něco změnit v nastavení, pokud nejste v DVB zdatný, nejspíš se ztratíte, jako já. Vhodný kodek v té kupě nabídek ne a ne najít. Usoudil jsem, že komerční verze programu bude mít lepší schopnost sama najít vše co ke své práci potřebuje, tedy i vhodný video kodek. Nabídl jsem autoru programu recenzi na svém portálu a získal jsem plnou NFR verzi. Situace se opakovala. Na webu je na téma kodek pro ProgDVB diskuse. Procházel jsem řadou nejrůznějších názorů a doporučení, až jsem našel to nejjednodušší: "nainstalujte si K-Lite Mega Codec Pack 10.0.0". Jako zázrakem program ožil a od té chvíle byla práce s ním jedna radost. Troufám si říci, že ProgDVB nabízí všechno, co uživatel potřebuje a dost toho navíc. Zejména pro milovníky hrátek s nastaveními, je bezedný. Závěrem chci říci, že jde o výhodnou investici. V aktuální verzi se jedná o dokonale propracovaný program. Kromě DVB-T, kterou jsem já hledal, nabízí ProgDVB službu i pro další varianty televizního vysílání, včetně internetového. A jelikož vím, že bych neměl trpělivost popisovat vše co program umí, rozhodl jsem se pro All-in-One Slideshow-review, ve které pomocí sledu výřezů z obrazovky, procházím jeho prostředí a všechny jeho funkce. Slideshow najdete na mém portálu na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/ProgDVB/. Informace o programu najdete, pochopitelně, na webu tvůrce: http://progdvb.com/.

9.02.2013

Wondershare Streaming Audio Recorder - recenze - review

Hledal jsem a našel jsem. Na webu je celá řada hudebních produkcí, které mimo web jen těžko seženete a když, tak za velké peníze. Jedná se především, ale nejen, o hudbu klasickou a zábavnou. Může jít i o řadu cenných přednášek, o t. zv. podcasty atd. Najdeme je na hudebních on-line serverech, v internetových rádiích, v hudebních pořadech rozhlasu i televize. Otázkou je, jak je dostat na svůj počítač, nebo do  své on-line knihovny, aniž bychom poztráceli originální kvalitu, pokud možno bez  nejrůznějších reklam a jiných dodatků, které nás nezajímají, za přijatelnou cenu a bez nároku na to, abychom u počítače museli celé hodiny vysedávat. Jako samozřejmost bychom požadovali, aby program během přehrávání ( streeming ) inteligentně doplňoval informace o konkrétní nahrávce, jako je název písně či skladby, jméno autora, žánr, ikonu písně/alba a aby nám umožňoval tyto informace snadno ručně doplňovat a opravovat. Jelikož řada hudebních produkcí probíhá i v hodinách, kdy nemůžeme počítač obsluhovat, potřebujeme, aby byl program vybaven plánovačem, nabízejícím zadání času počátku a času konce záznamu. Měl by dokázat dělit nahrávku do sekcí, umožňovat ignorování krátkých záznamů, které jsou typické pro reklamy. Jako bonbonek k hlavním nárokům, si můžeme přát, aby nám nástroj/program  umožňoval vytváření "ringtones", ruční editaci informací o zvukovém záznamu, nastavení vybraných parametrů nahrávek atd. Myslíte si, že jsou to nesplnitelná přání? Našel jsem program, který dokáže všechny uvedené požadavky kvalitně splnit. Je jim Wondershare Streaming Audio Recorder od stejnojmenné firmy www.wondershare.com. Pokud vás zajímají další, podrobnější informace, navštivte webovou stránku
http://www.wondershare.com/pro/streaming-audio-recorder.html, nebo moji All-in-One slideshow review, kterou připravuji k opublikování na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/WSAR/