9.15.2013

MindGenius - recenze

MindGenius (MG ) patří ke špičce v oblasti softwaru orientovaného na aplikaci myšlenkových map. Od ostatních nástrojů téže kategorie se liší především výraznou orientací na business a education problematiku. Sada nabízených nástrojů je bohatá, ovládání programu je přesto snadné. Pozoruhodné je zejména bohatství dokumentace nabízené na webu dodavatele. Každé z prioritních aplikačních oblastí je věnována samostatná kapitola. Uvádím ( v originále ) anotaci MG na webovém portále firmy www.mindgenius.com.  "MindGenius - mind mapping software - is a brainstorming and planning tool that will improve your personal and business productivity by providing an effective and efficient way to capture, visualize and use the information within your business.
Use MindGenius to:
- Brainstorm for innovation and generating new ideas
- Plan strategies, projects, events, tasks & workload
- Rapidly gather project requirements, risks, constraints & dependencies
- Capture the conversation and actions during meetings
- MindGenius can ensure a comprehensive capture of ideas, information and knowledge to ensure your projects get off to the best possible start."
Více informací se dozvíte na stránkách dodavatele programu: wwww.mindgenius.com. Věřím, že oceníte i moji All-in-One Slideshow-review, vystavenou na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/MG5/.