11.18.2013

Advaced SystemCare 7 Free

Na portálu www.iobit.com je k volnému stažení Free verze známého programu, sloužícího k údržbě a optimalizaci systému. Zde je stručná charakteristika free verze:
- Optimizing, Cleaning Powerfully and Securely
- Boosts your Registry, system, and Internet for top performance
- Optimizes, cleans, and fixes all kinds of PC problems with just 1 click
- Detects and removes spyware, adware and other malware.
Program je lokalizován do češtiny, takže jsem zvolil místo podrobného textu recenze, formu All-in-One Slideshow-Review, obsahující 60 slajdů, přibližujících velkou sadu funkcí a nástrojů, uživatelské prostředí a stručně i workflow. Slideshow najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/product-reviews/ASC7/.