12.19.2013

Konference na téma Metody řízení podnikové informatiky

Česká  společnost  pro systémovou integraci (ČSSI) a ITSMF společně s partnery konference IBM a ALVAO si Vás dovolují pozvat na konferenci na téma Metody řízení podnikové informatiky  a jejich efekty pro různé druhy organizací, která se koná dne 17. ledna 2014 od 9,00h do 16,00h na VŠE v Praze. Konference se zaměří na poslední vývoj metodik a standardů, reagujících na rostoucí složitost řízení informatiky dané organizace. Jde o to jak nastavit systém řízení IT organizace tak, aby vyhovoval specifickým podmínkám organizace, resp. státu atd. Odborným garantem konference je Prof.Ing. Jiří Voříšek, CSc., president ČSSI
Bližší   informace   naleznete na  adrese  http://www.cssi.cz/cssi/metody-rizeni-podnikove-informatiky-jejich-efekty-pro-ruzne-druhy-organizaci. On line přihláška je k disposici na adrese http://www.cssi.cz/cssi/prihlaska-na-seminar-metody-rizeni-podnikove-informatiky-jejich-efekty-pro-ruzne-druhy-organizaciPřihlášky přijímá - do 15.1.2014 - tajemnice ČSSI paní Hana Hůrková.