6.29.2014

Genie Timeline Professional 2014

One time setup, a lifetime of protection
Genie Timeline - product from www.genie9.com. is designed to back up the stuff you want it to save and make it easy to retrieve it. It archives desktop files and folders, My Documents, e-mail, bookmarks, videos, music, pictures, Office files, and financial files. It's intended to be a set-and-forget solution for safeguarding your system. However, the freeware disables the critical Disaster Recovery feature that lets you recover your system after a disk failure or formatting. BlackBerry and iPhone/iPad/iPod also require a paid upgrade.
What's new in Genie Timeline Professional 2014
- The ability to encrypt backed up file names
- Recycle Bin to view and manage deleted backed up files
- Backup score for an indication of your backup health
- The ability to disable auto-purge to keep every version in backup
- Improved backup breakdown
- Backup History
- Track your backup size from backup Summary
- New and Enhanced Interface
- Enhanced Disaster Recovery engine
- TLS email notification support
- Import backups from previous machines or Windows installations
- The ability to skip following Junction Points
Genie Timeline drive is accessed from Windows Explorer where you can slide the Timeline bar to view, open and restore versions of the protected files. You can also use Windows Context Menu (right-click menu) to add files to your backup plan or even restore deleted files from a specific folder.
Review-full text HERE 
(http://akamonit.wwwx1.a2hosting.com/GTP2014.htm )
Product-webpage HERE

 (http://www.genie9.com/business/Genie_Timeline_Pro/overview.aspx)
All-in-One Slideshow-review
HERE (
http://www.akamonitor.cz/product-reviews2/Gentimpro14/ )

6.28.2014

Free Duplicate File Finder

Ashisoft offers the Free Duplicate File Finder - for all who are interested in information about the way, how to find out, how many duplicate files are on internal and external hard discs. Hard drives may be full of documents, MP3, Photos, and Video and many of them are redundant. Duplicate File Finder, is a FREE tool designed to find and delete duplicate files over home and corporate network. A list of find duplicate files can be sorted, exported, and acted upon. A search session including results can be saved. Duplicate files can be remove, moved, or copied.
Benefits
- Identify and recover wasted disk space
- Reducing the time and media used for backups
- Minimize time used to unneeded virus scanning
- Increase free space on "limited" resources, like laptops and memory disks
- Reduce files searching time
- Duplicate file remover to eliminate synchronization problems
- Runs much more quickly than others in its class, very safe and reliable
Main Features of the Free Duplicate file finder:
- Powerful search engines (byte by byte and SHA-1)
- Find files with same contents, same name and zero size.
- Find duplicate pictures, video, songs(mp3, wma, ogg).
- Very user friendly, Specially design for novice users.
- Works with removable media devices like Floppy, USB, etc.
- Search local PC and over network.
- Find duplicate files based on criteria : filename, byte to byte, CRC, etc.
- Can find duplicate from a selected set of folders (i.e., not from whole drive).
- Allows important folders you wish to be excluded from scanning altogether.
- Can use wild cards and protects the windows and system folders.
- Skips the hidden files and folder.
- Results can be exported in HTML and CSV formats.
More information: http://www.ashisoft.com/find-duplicates-step-by-step.htm
I will publish an All-in-One Slideshow. You will find the link to the slideshow HERE (http://www.akamonitor.cz/product-reviews2/duplfilefinder/)

( soon ). 

6.27.2014

PST Merger / PST Merger Pro Edition

Firma 4Team nabízí velké portfolio softwarových produktů. Na první pohled nenápadný, specializovaný program, je věnovaný manipulaci se soubory formátu PST. Tento formát je základním formátem všech verzí MS Outlook. PST soubor může obsahovat jeden nebo všechny prvky Outlooku: e-maily, kalendáře, kontakty, poznámky a j. Můj webový portál byl založen v roce 1996. Tímto rokem se také datuje počátek mé komunikace s využitím nástrojů MS Office. Za ta léta vznikly tisíce mailů. Ne všechny zůstávají po celou dobu smysluplně využitelné, některé jsou vysoce důležité pro práci v běžném roce. Je důležité mít k emailům přístup, což předpokládá, že jsou vyhledatelné. Při velkém počtu mailů a tudíž i pst souborů, je nezbytná cílevědomá péče o PST soubory. Velká tříšť pst souborů znesnadňuje vyhledávání konkrétních e-mailů. 
Opravdu cenným pomocníkem, zajišťujícím efektivní práci s PST soubory, je produkt firmy 4Team - PST Merger. V základní verzi je poskytován  zdarma, v pro verzi jde o program placený. Rozdíl je v bohatosti funkcí.
Co PST Merger nabízí:

- merge funkci - bezpečné spojení dvou PST souborů do jednoho, nového souboru,
- přenosy - copy file(s - obsahu souborů, s možností zachování souborů ve výchozím souboru,
- přenosy - move file/s - obsahu souborů, s výmazem přenášeného obsahu ve zdroji,
- přenosy/spojení dvou souborů, se zachováním struktury PST souborů,
- spojení více ( multiple ) než dvou souborů do jednoho nového,
- přesun ( move ) vybraných složek / folders dvou souborů 
- nástroj pro efektivní přenos(transfer) e-mailů do jiného počítače,
- spojeí pst souborů, vytvořených v rámci práce s několika e-mailovými účty.
PST Merger podporuje všechny verze Outlooku, včetně nejnovější verze Outlook 2013. Práce s obsahem jednoho ( spojeného ) PST souboru, je mnohem efektivnější, než práce se spoustou menších, či větších dílčích pst souborů. Více informací najdete na produktové www stránce:
http://www.pst-merger.com/
All-in-One Slideshow, věnovanou PST Mergeru Pro Edition, najdete  ZDE.
(http://www.akamonitor.cz/product-reviews2/pst-merger/
)

6.17.2014

VisualWebRipper - review

Visual Web Ripper - www.visualwebripper.com - contains a wealth of advanced features that enables to harvest data from even the most difficult websites. The web scraping software contains far too many features to list them all here, so I'll show a few of the most important features that make the software powerful and easy to use. Designing web scraping projects is easy with the visual project editor. No scripting or coding required. Simply load the website in the build-in web browser and use your mouse to point and click on the content your want to extract and the links you want to follow. Configure a project to follow hundreds of links by just a few clicks. The project editor contains tools to assist you developing data extraction patterns that work even when the page layouts changes slightly, and it's all done by simple point and click operations. Visual Web Ripper can be configured to download complete content structures, such as product catalogs. You only have to configure a few templates and the web scraper will figure out the rest and download all the data for you. The web scraping software has many advanced features to help you optimize web scraping performance and reliability. Such features are very important if you want to scrape data from thousands or even hundreds of thousands of web pages. The web scraping software can submit web forms, such as search forms or online booking forms. A web form can be submitted for all possible input values, so a web scraping project could be configured to submit a hotel booking form for all possible room types for example. Visual Web Ripper has a sophisticated set of tools that enables you to scrape data from the most complex AJAX websites, but please remember that some AJAX websites will be a challenge for the novice user. Visual Web Ripper can export extracted web data to almost anywhere. You can export data to CSV, Excel, XML, SQL Server, MySQL, Oracle and OleDB. You can also use an export script to completely customize data export if you have basic programming skills. Data is exported automatically to chosen export destination whena data extraction project completes, so you don't have to export data manually. If you are running an online shop and want to scrape your competitors' prices to compare with your own prices, then you probably don't want your competitors to know about it. Visual Web Ripper can make it almost impossible to detect your web scraping activity. Visual Web Ripper can use an instance of Internet Explorer to connect to a website and if you also add a random time delay between requests, your web scraping activity will look like just another web user. You can also configure a web scraping project to use a list of proxy servers in order to hide your IP address. Sequentum offers a FREE account at Private Proxy Switch for our customers and trial users to use with Visual Web Ripper. Visual Web Ripper provides many useful scheduling options. An email can be sent to you every time a web scraping project completes, or an email can be sent only when the project fails. You can use to run web scraping projects silently from the Windows command-line
The web scraping software has a completely open API, so you can control nearly everything from your own applications. You can create and modify web scraping projects, run the projects and read the extracted data using the API. You will learn much more on the poduct-website: http://www.visualwebripper.com/.  If you would like to see an example how to set up Visual Web Ripper to achieve the goal, please clck HERE. I am preparing my All-in-One Slideshow-review, which will show the user interface, menus-system, functions and the workflow. You will find the link to the slideshow here in this weblog, soon.

6.07.2014

Wondershare PDF Editor OCR - slideshow

Před několika dny byla v tomto weblogu publikována textová část recenze programu Wondershare PDF Editor. V textu byla m.j. zmínka o tom, že funkci OCR zajišťuje plugin, který je dodáván jednak samostatně, jednak jako součást kompletu celého program. Na adrese:
www.akamonitor.cz/product-reviews2/wonpdfocr/
jsem vystavil All-in-One Slideshow review, orientovanou především na funkci OCR. Slideshow vám přiblíží charakteristiku programu, jak je podána na webových stránkách produktu, proces instalace programu, menu-systém, uživatelské prostředí programu a 2 ukázky workflow OCR procesu. K tomu jsou přidány ukázky prostředí při editování a anotaci pdf souboru. Program Wondershare si nezadá
se známějšími programy, jeho prostředí je uživatelsky přivětivé, poskytuje vše co může uživatel potřebovat při práci s PDF dokumenty, včetně jejich konverze z rozsáhlého souboru formátů. Vše, co lze do editoru načíst, dokáže program automaticky převést do pdf a poté zkonvertovat do určeného formátu. V ukázce byl obrázek, obsahující text, naskenován do pdf, editován, komentován a převeden do formátu MS PowerPointu. Wondershare pdf editor OCR představuje dobrou investici.

6.03.2014

Cintanotes 2.6 - recenze

Cintanotes je aplikace, která umožňuje záznam poznámek z různých zdrojů, umožňuje snadnou další práci s poznámkami, neobsazuje trvale místo na obrazovce, neopírá se o cloud ve fázi tvorby, ale podporuje využití cloudu jako úložiště, sloužící sdílení záznamů z více počítačů a/nebo více uživateli. Cintanotes prochází trvale vývojem, během kterého je stále posilován uživatelský komfort, zefektivňován workflow a respektován vývoj v kancelářském softwaru, včetně využívání moderních technologií, jako je cloud computing a pod. 
Přesně časem jsem publikoval odbornou recenzi tohoto produktu, tehdy ve verzi 2.1.1. Textová část této recenze začíná na adrese:
http://e7news.akamonitor.cz/2013/04/cintanotes-sprava-poznamek-recenze.html
a pokračuje zde: http://www.akamonitor.cz/cinta.htm. All-in-One Slideshow, sestávající z 89 slajdů, najdete na url: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/cintanotes/
V uvedeném textu a v doplňku v podobě slideshow, je k dispozici podrobný popis filosofie programu, základy uživatelského prostředí a bohatství funkcí. Tato skutečnost mi umožňuje navázat na uvedený zdroj. Nebudu se opakovat a uvedu hlavní vlastnosti programu v nové verzi, tak jako jsou uváděny na stránkách tvůrce programu. Zde jsou:
Features
- Clipping text on hotkey
- Fast as-you-type search
- Tags and tag operations
- Configurable system-wide hotkeys
- Basic text formatting
- Export notes to TXT and XML
- Automatic backup
- Multiple notebooks PRO
- Tabbed sections PRO
- Hierarchic tags PRO
- Linking notes with each other PRO
- Global note links PRO
- Simplenote synchronization PRO
- Export notes to HTML PRO
- Pasting notes into other applications PRO
- Clipping Text On Hotkey
Stručné připomenutí základních vlastností programu Cintanotes:One of main uses of CintaNotes is to quickly store a piece of information you’ve found somewhere — most typically, on the web. Provided CintaNotes is running in the background (usually it will reside in the system tray), all you need to do is mark the text you want to store and press Ctrl+F12. Et voila! CintaNotes’ main window pops up, focused on the new note with the text you’ve just selected.
Some fields beside text are also filled automatically – the title of the source application window is taken as note’s title, and if you clip text from a web page, the note’s Link field automatically receives the URL of the page from the address bar of your browser (Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome and Safari are supported). Retrieving information in CintaNotes is trivial: just open CintaNotes and start typing! Only notes containing the typed phrase remain in the list. More sophisticated search criteria are supported, like searching by title or by URL the note was taken from. CintaNotes also supports global note links: the links to CintaNotes notes which can be inserted into and activated from other programs. This feature can be used to integrate CintaNotes with other information management software. Simplenote is an online service for notes which allows any application to share and synchronize notes over the cloud. It is the preferred way to synchronize, since it makes your notes available in a large variety of Simplenote-enabled note-taking applications on multiple platforms, which include Mac, Linux, Android and iOS. CintaNotes allows you to extract the content of a note to another application running on your Windows PC. Pressing Ctrl+Enter or the middle mouse button will paste the currently selected note (or notes) into the Windows application that was running immediately prior to opening CintaNotes.
Více se dozvíte na stránce tvlrce programu: www.cintanotes.com.

Jsem si jist, že si novou, zdokonalenou verzi oblíbíte. Podmínkou efektivnosti aplikace je její využívání jako operativního nástroje, s jehož funkcí jsou spojeny vybrané denní aktivity v kanceláři, v provozu nebo v každodenním životě.