6.27.2014

PST Merger / PST Merger Pro Edition

Firma 4Team nabízí velké portfolio softwarových produktů. Na první pohled nenápadný, specializovaný program, je věnovaný manipulaci se soubory formátu PST. Tento formát je základním formátem všech verzí MS Outlook. PST soubor může obsahovat jeden nebo všechny prvky Outlooku: e-maily, kalendáře, kontakty, poznámky a j. Můj webový portál byl založen v roce 1996. Tímto rokem se také datuje počátek mé komunikace s využitím nástrojů MS Office. Za ta léta vznikly tisíce mailů. Ne všechny zůstávají po celou dobu smysluplně využitelné, některé jsou vysoce důležité pro práci v běžném roce. Je důležité mít k emailům přístup, což předpokládá, že jsou vyhledatelné. Při velkém počtu mailů a tudíž i pst souborů, je nezbytná cílevědomá péče o PST soubory. Velká tříšť pst souborů znesnadňuje vyhledávání konkrétních e-mailů. 
Opravdu cenným pomocníkem, zajišťujícím efektivní práci s PST soubory, je produkt firmy 4Team - PST Merger. V základní verzi je poskytován  zdarma, v pro verzi jde o program placený. Rozdíl je v bohatosti funkcí.
Co PST Merger nabízí:

- merge funkci - bezpečné spojení dvou PST souborů do jednoho, nového souboru,
- přenosy - copy file(s - obsahu souborů, s možností zachování souborů ve výchozím souboru,
- přenosy - move file/s - obsahu souborů, s výmazem přenášeného obsahu ve zdroji,
- přenosy/spojení dvou souborů, se zachováním struktury PST souborů,
- spojení více ( multiple ) než dvou souborů do jednoho nového,
- přesun ( move ) vybraných složek / folders dvou souborů 
- nástroj pro efektivní přenos(transfer) e-mailů do jiného počítače,
- spojeí pst souborů, vytvořených v rámci práce s několika e-mailovými účty.
PST Merger podporuje všechny verze Outlooku, včetně nejnovější verze Outlook 2013. Práce s obsahem jednoho ( spojeného ) PST souboru, je mnohem efektivnější, než práce se spoustou menších, či větších dílčích pst souborů. Více informací najdete na produktové www stránce:
http://www.pst-merger.com/
All-in-One Slideshow, věnovanou PST Mergeru Pro Edition, najdete  ZDE.
(http://www.akamonitor.cz/product-reviews2/pst-merger/
)