4.23.2015

EASEUS Partition Manager

EASEUS Partition Manager ( EPM ) www.easeus.com )je přehledný nástroj pro vytváření, editaci a správu diskových oddílů. Uživatel může měnit název i velikost již vytvořených oddílů. EPM spolupracuje se souborovými systémy NTSF i FAT 16/32. S  programem EPM snadno zvládnete všechny standardní operace při správě pevných disků a jejich oddílů, jako je instalace nových disků, vytváření a změna velikosti oddílů nebo jejich spojování či rozdělování. Připravení průvodci vám pomohou s klonováním oddílů i celých disků nebo se záchranou ztracených dat.  Program má snadné ovládání pomocí intuitivního průvodce a před samotným obnovením je zobrazen přehledný seznam souborů, které je možné obnovit.
Pro EaseUs Partition Master platí totéž, co pro EaseUs Data Recovery Wizard. 
Postupně jsem vyzkoušel všechny deklarované funkce a byl jsem velmi příjemně překvapen. Pro  mnohé produkty z této aplikační oblasti je charakteristická náročnost na odbornou zdatnost uživatele  a značné riziko nežádoucích, obtížně obnovitelných změn. V případě programu EPM, má uživatel výborný přehled o připravovaných a prováděných změnách a má zajištěnu dopředu deklarovanou návratnost původního stavu. Je to další  produkt z této oblasti, u kterého jsem byl při práci klidný, jelikož jsem byl dobře veden a u kterého jsem měl jistotu o  návratnosti všech prováděných změn. Všechna moje očekávání program bez výjímky splnil.
Následuje podrobnější charakteristika produktu v angličtině:
Main features:
- Extend C drive (system partition) without data loss
- Migrate OS from HDD to SSD without reinstalling
- Convert MBR disk to GPT disk and vice versa
- Support 16TB hard disk
- Support Windows 10 and Windows Server 2012 R2
Detail features:
- Create partition - If there is some unallocated space on the disk, you can create a partition by manual disk operations.
- Resize basic partition - You may find that there is not enough free space on a certain partition. EaseUS Partition Master lets you enlarge a partition easily.
- Resize dynamic volume - EPM helps you resize a dynamic volume, including simple volume, mirrored volume, spanned volume, striped volume and RAID 5 volume easily.
- Merge operation - When a partition is out of use, you would want to merge two adjacent partitions as single larger one. Then there will be more free space to use. 
- Clone disk wizard - There are two features for you to clone hard disk, Copy disk and Upgrade disk.
- Copy disk - EPM enables to successfully transfer all on-disk information including standard bootstrap code and other system service structures, thus maintaining the operating system’s working capability. Upgrade disk - copy system disk to a new larger hard disk only. 
- Partition copy - Copying single partition to an unallocated space, it is often used to back up data for security reasons.
- Dynamic volume copy- This feature copies dynamic volume to unallocated space on basic disk. After copying is completed, the dynamic volume will be changed into basic disk.
- Migrate OS to SSD/HDD . This feature transfers Windows partitions from one hard disk to another.
- Convert FAT to NTFS -  NTFS has several improvements over FAT and HPFS such as improved support for metadata and the use of advanced data structures
to improve performance, reliability, and disk space utilization, plus additional extensions.
- Convert primary to logical - This operation is for converting a primary volume to a logical volume and applies to basic disks with MBR partition scheme.
- Convert dynamic disk to basic - This feature allows you to convert a dynamic disk containing simple volumes or mirrored volumes into a basic one while keeping its content intact.
- Delete partition - once the partition has been deleted, its space is added to the unallocated disk space.
- Wipe - Wipe partition/disk can erase all the data on the partition/disk. Comparing to deleting partition, after wiping partition/disk, the data cannot be recovered any longer.
- Format - Any partition should contain one or more specific kinds of file systems to be used for keeping data. The program provides the ability to format partitions into the following file systems: FAT12 & FAT16, FAT32, NTFS. Ext2, Ext3
- Repair RAID 5 dynamic volume. When the hard disk of RAID 5 dynamic volume goes wrong or if you want to replace the old hard disk with a larger one, you need to repair the RAID 5 volume.
- Rebuild MBR - Once MBR (Master Boot Record) of disk is damaged, system cannot be booted. This feature will rewrite the Master Boot Record of the selected disk without destroying the disk partition table.
- Partition recovery wizard - Partition Recovery Wizard is an easy-to-use tool, with which you can recover volumes from the unallocated space on a basic MBR/GPT disk that were accidentally deleted or damaged due a hardware or software failure.
- Recovering volumes in automatic mode - The automatic mode is easy to use and requires minimal effort. The program will try to find and recover all the deleted volumes on all basic disks
- Recovering volumes in manual mode - The manual recovery mode lets you take full advantage of the volume recovery. You will be able to specify the searching method, disks to search on, and volumes to recover.
- Set active - If you have several primary partitions, you must specify one to be the boot partition. 
- Partition scheme - The partition scheme provides you efficient, smart and convenient partition instruction. You can partition your new hard drive or that without partition rapidly in term of the scheme available.
- Initialize to MBR disk - This feature allows you to initialize a disk into MBR mode
- Initialize to GPT disk - This feature allows you to initialize a disk into GPT partition mode.
More features:
- Command line
- Change Label/drive letter
- Defragmant
- Check partiton
- Hide partition
- Explore partition
- View properties
- Surface test
- Bootable disk
More information about the new version: Partition Master Professional 10.5, see: http://www.easeus.com/partition-manager/epm-pro.html
What's New in Version 10.5:
- Able to convert MBR disk to GPT disk and vice versa without data loss to make full use of hard disk space.
- Support 16TB hard disk to meet the demand of high-capacity drive users.
- Brand new UI to improve user experience.