5.08.2016

MIKROPROCESORY a Mini PC

Weblog původně orientovaný výlučně Raspberry Pi, je nyní orientován nejen na Mikropprocesory, ale i na MINI-PC v plné šíři.