1.21.2020

Obnova weblogu pro PODCASTING

Především se chci omluvit za to, že jsem "trochu" zanedbal uvádění odkazů na novinky, publikované na portálu www.akamonitor.cz
Za dobu od posledního příspěvku na této stránce, vznikly nové weblogy a pozměnily své zaměření některé existující. Pokud jste na tomto portálu po delší době, doporučuji Vám malou prohlídku Home page. Uvidíte odkazy na weblogy: Instagram, Edtech, Python, APPS, Mikropočítače.
Dnes jsem po letech znovu otevřel weblog, zřízený v roce 2006, věnovaný PODCASTINGU. Je to proto, že se v posledních měsících tato tématika stala velmi živou. Předpokládám, že na této stránce brzo znovu uvidíte odkazy na informační zdroje, obsahující novinky v této rychle rostoucí tématice. Nemohu si odpustit poznámku, že jsem potěšen skutečností, že se má očekávání z roku 2006, po 14-ti letec, naplňují.
https://podcast.akamonitor.cz.